Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2017-14

Weigering van de aanleg van een directe lijn tussen een windturbine en de firma [...]1

20/07/2017 Beslissing Andere Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2017-13

Weigering van de aanleg van een directe lijn tussen twee windturbines en een gebouw van de firma [...]1 gelegen aan de [...] te [...]

20/07/2017 Beslissing Andere Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2017-08

Certificatenmarktrapport 2016

13/07/2017 Rapport Groene stroom/WKK, Marktwerking Groene stroom/WKK, Marktrapport, Quotumverplichting, Toezicht verkoop certificaten
BESL-2017-12

De opheffing van de beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 10 juli 2012 met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Energy Cluster NV.

29/06/2017 Beslissing Leveranciers Leveranciers, Leveringsvergunning
BESL-2017-11

De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan TREVION NV.

29/06/2017 Beslissing Leveranciers Leveranciers, Leveringsvergunning
RAPP-2017-07

Brandstofmixrapport 2016

21/06/2017 Rapport Groene stroom/WKK, Leveranciers Brandstofmix, Leveranciers
ADV-2017-04

Databeheer en energie-overdracht bij flexibiliteit en de regelgeving inzake technische flexibiliteit bij decentrale productie-eenheden (Aansluiting met Flexibele Toegang)

20/06/2017 Advies Netbeheerders, Regelgeving Flexibiliteit
RAPP-2017-03

Sociaal rapport 2016

15/06/2017 Rapport Marktwerking Marktwerking, Openbaredienstverplichting
BESL-2017-10

De goedkeuring van de aansluitingsvoorwaarden van Eandis

08/06/2017 Beslissing Netbeheerders Aansluiting
BESL-2017-09

De goedkeuring van de aansluitingsvoorwaarden van Infrax

08/06/2017 Beslissing Netbeheerders Aansluiting
BESL-2017-08

De aanvraag van SenerTec GmbH voor de classificatie van de elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende technologie

01/06/2017 Beslissing Technische regels Europese netcodes
BESL-2017-07

De aanvraag van Remeha NV voor de classificatie van de elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende technologie

01/06/2017 Beslissing Technische regels Europese netcodes
BESL-2017-06

De aanvraag van Ökofen Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft m.b.H voor de classificatie van de elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende technologie

01/06/2017 Beslissing Technische regels Europese netcodes
RAPP-2017-06

Kosten-batenanalyse slimme meters

18/05/2017 Rapport Marktwerking, Netbeheerders Slimme meters
RAPP-2017-05

Marktrapport 2016

11/05/2017 Rapport Marktwerking Marktwerking
RAPP-2017-04

Consultatieverslag met betrekking op de criteria voor het toestaan van afwijkignen van bepalingen van de volgende Europese netcodes:

  • ‘Netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net’
  • ‘Netcode voor aansluiting van verbruikers’
  • ‘Netcode betreffende eisen voor de aansluiting op het net van hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom aangesloten power park modules’

In bijlage I zijn de finale criteria te vinden en bijlage II kan men de niet-confidentiële reacties op de consultatie vinden.

28/04/2017 Rapport Regelgeving, Technische regels Europese netcodes
BESL-2017-05

De wijzigingen van het technische voorschrift C10/11 met als doel de uitbreiding van het toepassingsgebied van dit voorschrift tot bepaalde opslaginstallaties.

27/04/2017 Beslissing Netbeheerders, Technische regels Overige
ADV-2017-03

De wijzigingen aan het technisch voorschrift C1/107 en het nieuwe technisch voorschrift G3/03 inzake randapparatur op (klassieke) meters.

27/04/2017 Advies Technische regels Overige
ADV-2017-02

Advies conceptnota digitale meters

24/04/2017 Advies Regelgeving Slimme meters
ADV-2017-01

Advies met betrekking op het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals goedgekeurd door de federale regering en geagendeerd op het Overlegcomité.

04/04/2017 Advies Regelgeving Energiebeleid
BESL-2017-04

Toelating tot aanleg van een directe lijn

15/03/2017 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2017-03

Beslissing inzake de wijzigingen van het contract van toegangsverantwoordelijke (= ARP-contract), voorgesteld door de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

15/03/2017 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
BESL-2017-02

Toelating tot aanleg van een directe lijn

09/02/2017 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
MEDE-2017-01

Privédistributienetten, directe lijnen en directe leidingen (vervangt MEDE-2011-4)

09/02/2017 Mededeling Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2017-02

Stand van zaken van het proefproject slimme meters

26/01/2017 Rapport Netbeheerders Slimme meters

Pagina's

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700