Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
RAPP-2017-06

Kosten-batenanalyse slimme meters

18/05/2017 Rapport Marktwerking, Netbeheerders Slimme meters
RAPP-2017-05

Marktrapport 2016

11/05/2017 Rapport Marktwerking Marktwerking
RAPP-2017-04

Consultatieverslag met betrekking op de criteria voor het toestaan van afwijkignen van bepalingen van de volgende Europese netcodes:

  • ‘Netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net’
  • ‘Netcode voor aansluiting van verbruikers’
  • ‘Netcode betreffende eisen voor de aansluiting op het net van hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom aangesloten power park modules’

In bijlage I zijn de finale criteria te vinden en bijlage II kan men de niet-confidentiële reacties op de consultatie vinden.

28/04/2017 Rapport Regelgeving, Technische regels
BESL-2017-05

De wijzigingen van het technische voorschrift C10/11 met als doel de uitbreiding van het toepassingsgebied van dit voorschrift tot bepaalde opslaginstallaties.

27/04/2017 Beslissing Netbeheerders, Technische regels Overige
ADV-2017-03

De wijzigingen aan het technisch voorschrift C1/107 en het nieuwe technisch voorschrift G3/03 inzake randapparatur op (klassieke) meters.

27/04/2017 Advies Technische regels Overige
ADV-2017-02

Advies conceptnota digitale meters

24/04/2017 Advies Regelgeving Slimme meters
ADV-2017-01

Advies met betrekking op het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals goedgekeurd door de federale regering en geagendeerd op het Overlegcomité.

04/04/2017 Advies Regelgeving Energiebeleid
BESL-2017-04

Toelating tot aanleg van een directe lijn

15/03/2017 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2017-03

Beslissing inzake de wijzigingen van het contract van toegangsverantwoordelijke (= ARP-contract), voorgesteld door de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

15/03/2017 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
BESL-2017-02

Toelating tot aanleg van een directe lijn

09/02/2017 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
MEDE-2017-01

Privédistributienetten, directe lijnen en directe leidingen (vervangt MEDE-2011-4)

09/02/2017 Mededeling Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2017-02

Stand van zaken van het proefproject slimme meters

26/01/2017 Rapport Netbeheerders Slimme meters
CONS-2017-01

Publieke consultatie van het ontwerp van vast te leggen criteria voor het toestaan van afwijkingen van bepalingen van de netcodes Requirements for Generators (RfG),  Demand Connection Code (DCC) en Requirements for High Voltage Direct Current Systems (HVDC). 

Vanaf eind april zal het consultatieverslag beschikbaar zijn.

Deze consultatie is open.

20/01/2017 Consultatie Netbeheerders, Regelgeving, Technische regels Netbeheerders, Overige
BESL-2009-277

Vastlegging van de nadere technische toepassingsvoorwaarden en regels voor de toekenning en verrekening van gratis elektriciteit voor huishoudelijke afnemers bedoeld in [artikel 5.1.1. van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en in titel IV van het Energiebesluit van 19 november 2010]3 vanaf het jaar 2010 (gewijzigd bij beslissing van 14 november 2014 en 13 december 2016)

19/01/2017 Beslissing Marktwerking Gratis elektriciteit
RAPP-2017-01

Consultatieverslag met betrekking tot de herziening van de tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven

19/01/2017 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven, Netbeheerders
MEDE-2016-02

Verbruiksinformatie bij klassieke meters.

03/01/2017 Mededeling Marktwerking Overige
MEDE-2016-03

De facturatie van geïnjecteerde energie uit lokale productie in MIG 6 (<= 10 kVA)

22/12/2016 Mededeling Marktwerking Leveranciers, Marktwerking
BESL-2016-77

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2017 in de reguleringsperiode 2017-2020.

20/12/2016 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2016-76

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEG voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2017 in de reguleringsperiode 2017-2020.

20/12/2016 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2016-75

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTER-ENERGA voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2017 in de reguleringsperiode 2017-2020.

20/12/2016 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2016-74

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INFRAX WEST voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2017 in de reguleringsperiode 2017-2020.

20/12/2016 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2016-73

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEG voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2017 in de reguleringsperiode 2017-2020. 

20/12/2016 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2016-72

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTER-ENERGA voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2017 in de reguleringsperiode 2017-2020.

20/12/2016 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2016-71

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INFRAX WEST voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2017 in de reguleringsperiode 2017-2020.

20/12/2016 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2016-70

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2017 in de reguleringsperiode 2017-2020.

20/12/2016 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700