Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
ADV-2018-01

Reactie van de Regionale Regulatoren op het modelcontract DNB-FSP voor het product "R1 Laagspanning"

19/03/2018 Advies Netbeheerders, Technische regels Flexibiliteit, Netbeheerders
BESL-2018-01

aktename beheer gesloten distributienet voor elektriciteit BP Chembel (Geel)

19/02/2018 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
CONS-2018-01

Ontwerpadvies van de gewestelijke regulatoren van 23 januari 2018 over een toekomstige noodleveranciersregeling

Deze consultatie is open.

23/01/2018 Consultatie Marktwerking Noodleverancier
BESL-2017-103

De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Eneco Belgium NV

15/01/2018 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2017-102

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Eneco Belgium NV

15/01/2018 Beslissing Marktwerking Leveringsvergunning
RAPP-2017-15

Consultatieverslag over het rendabel deel van de kosten voor de aanleg van een toevoerleiding op het openbaar domein tussen het bestaande aardgasdistributienet en de wooneenheid, gebouw of verkaveling

13/12/2017 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-101

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEG voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-100

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTER-ENERGA voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-99

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INFRAX-WEST voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-98

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-97

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-96

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-95

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-94

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-93

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEA voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-92

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-91

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-90

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEG voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-89

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTER-ENERGA voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-88

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INFRAX-WEST voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-87

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-86

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-85

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-84

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-83

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700