Directe lijnen en leidingen

Bepaalde elektriciteitslijnen noemt men directe lijnen, en bepaalde aardgasleidingen directe leidingen.

Een directe lijn is elke elektriciteitslijn met een spanning gelijk aan of minder dan 70kV, die een productie-installatie met een afnemer verbindt.

Een directe leiding is elke leiding voor aardgasdistributie die geen deel uitmaakt van een aardgasdistributienet.

Voor de aanleg van een directe lijn of een directe leiding is een toelating van de VREG vereist als deze de grenzen van de eigen site overschrijdt (art. 4.5.1 Energiedecreet). Voor de aanvraag van deze toelating heeft de VREG een model van aanvraagformulier opgesteld.

In een mededeling (MEDE-2017-1) somt de VREG de regels op die relevant zijn bij de aanleg en exploitatie van directe lijnen, en geeft meer uitleg bij de praktische betekenis ervan.

We namen ondertussen al een aantal beslissingen met betrekking tot ontvangen aanvragen om toelating tot de aanleg van een directe lijn. Door de publicatie van geanonimiseerde beslissingen proberen we een evenwicht te vinden tussen de transparantie van het behandelingskader en de confidentialiteit van de gegevens.

De lijst met beslissingen wordt voortdurend aangevuld:

2017
BESL-2017-14
BESL-2017-13
BESL-2017-04
BESL-2017-02

2016
BESL-2016-78

2015
BESL-2015-50
BESL-2015-01

2014
BESL-2014-01
BESL-2014-03
BESL-2014-08
BESL-2014-49

2013
BESL-2013-18
BESL-2013-15
BESL-2013-8
BESL-2013-7
BESL-2013-5

2012
BESL-2012-10
BESL-2012-9
BESL-2012-6
BESL-2012-5
BESL-2012-4

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700