Consumentenakkoord energie en gedragscode leveranciers

De meeste leveranciers van elektriciteit en aardgas hebben samen een akkoord ondertekend waarmee ze de consument extra beschermen (extra ten opzichte van de federale wetgeving inzake consumentenbescherming en handelspraktijken). Het akkoord kwam er na overleg met de verbruikersorganisaties, de regulerende overheden (o.a. VREG) en de toenmalige federale minister voor consumentenzaken. Het oorspronkelijke akkoord werd ondertekend in 2004. In 2006 en 2013 werden nieuwe versies ondertekend. Het akkoord en de gedragscode zijn van toepassing op consumenten. Dat zijn natuurlijke personen die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden energie afnemen.

U vindt hierbij de meest recente versie:

Dit akkoord wordt begeleid door een gedragscode voor ‘verkoop buiten de onderneming’ (huis aan huis of op beurzen) en ‘verkoop op afstand’ (via telefoon of internet). Deze afspraken moeten misbruik vermijden en daarbij gaan ze verder dan de geldende wetgeving inzake handelspraktijken.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700