Consumentenakkoord energie en gedragscode leveranciers

Doel van het consumentenakkoord

Het akkoord wil consumenten beschermen tegen eventuele onrechtmatige praktijken of misleidende informatie in hun relatie met de energieleveranciers

De verplichtingen van de gedragscode gelden voor de leverancier en voor zijn eventuele verkoopsagenten en hebben betrekking op de voorlichting van de consument en op het afsluiten van de overeenkomst voor het leveren van elektriciteit en/of gas.

Meer informatie op de website van de FOD Economie

Versies akkoord

Het oorspronkelijke akkoord werd ondertekend in 2004. In 2006, 2013 en 2017 werden nieuwe versies ondertekend. 

De op dit moment geldende versie:

Akkoord (pdf)

Gedragscode (pdf)

De versie die geldt vanaf 1 januari 2018. Let op, sommige bepalingen starten pas op 1 september 2018:

Akkoord (pdf)

Het akkoord en de gedragscode voor “verkoop buiten de onderneming” en “verkoop op afstand” zijn geïntegreerd in één document in de meest recente versie. 

Vragen, klachten en geschillen

De bevoegde dienst is de Algemene Directie Economische Inspectie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Algemene Directie Controle en Bemiddeling 
Centrale Diensten – Front Office
NG III, 3e verdieping  
Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel
Tel.: 02 277 54 84 
Fax: 02 277 54 52

E-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700