Cijfers en Statistieken

Hoe evolueren de energieprijzen van gezinnen en bedrijven in Vlaanderen. Hoeveel kost 1 kWh elektriciteit en aardgas gemiddeld? Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd.
Hoeveel marktaandeel heeft elke elektriciteits- en aardgasleverancier in Vlaanderen per doelgroep (gezinnen met een jaarlijkse meteropname, bedrijven met een jaarlijkse meteropname, bedrijven met een maandelijkse meteropname, telegelezen bedrijven en alle afnemers samen). Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd. We vermelden ook de marktaandelen op basis van de geleverde volumes en de marktaandelen van de netbeheerders op basis van het geleverd volume. Deze cijfers actualiseren we elk jaar om seizoen effecten uit te vlakken.
Hoeveel gezinnen en kleine bedrijven maakten al de overstap naar een andere energieleverancier in Vlaanderen? Deze switchcijfers worden elke maand geactualiseerd.
Het totaal aantal afnemers in Vlaanderen in 4 categorieën: gezinnen met een jaarlijkse meteropname, bedrijven met een jaarlijkse meteropname, bedrijven met een maandelijkse meteropname en telegelezen bedrijven. Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd.
Evolutie van het aantal (actieve) budgetmeters, de jaarlijkse rapporten over het sociaal energiebeleid in Vlaanderen en statistieken rond energiearmoede per provincie en per gemeente.
Globaal beeld voor Vlaanderen van het aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en de handel in groenestroomcertificaten. Ook vindt u hier cijfers met betrekking tot de uitreiking van en handel in garanties van oorsprong voor elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen. Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd.
Globaal beeld voor Vlaanderen van het aantal uitgereikte WKK-certificaten en de handel in WKK-certificaten. Ook vindt u hier cijfers met betrekking tot uitreiking van en handel in garanties van oorsprong voor elektriciteitsproductie uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd.
Globaal beeld voor Vlaanderen van de handel in Garanties van Oorsprong. Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd.
Hoeveel minuten zit een gezin en bedrijf in Vlaanderen gemiddeld zonder stroom en zonder aardgas? Deze cijfers worden één keer per jaar geactualiseerd.
Elk jaar publiceren we een Marktrapport en een Marktmonitor waarin we de evolutie van de energiemarkt in Vlaanderen opvolgen. De Marktmonitor bevat naast veel cijfergegevens ook de resultaten van onze jaarlijkse enquête bij 1.000 gezinnen en 1.000 bedrijven.
Elk jaar publiceren de 4 energieregulatoren een rapport met de evolutie van de energiemarkt in de 3 gewesten en in België.
Open (Government) Data zijn gegevens of informatie die door de overheid verzameld worden in het kader van haar openbare taak, waar geen of minimale beperkingen op rusten, die elektronisch beschikbaar zijn en gebruik maken van open standaarden. Open Data zorgt voor grotere transparantie over de werking van de overheid, zorgt voor meer efficiëntie binnen en buiten de overheid en leidt tot innovatief hergebruik van overheidsdata door burgers, bedrijven en organisaties.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700