Berekening aantal certificaten voor zonnepanelen vanaf 2013

Als u zonnepanelen plaatst vanaf 2013 is het aantal kWh dat recht geeft op één groenestroomcertificaat afhankelijk van een “bandingfactor”. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden.
De meterstand die u doorgeeft voor zonnepanelen van maximaal 10 kW gaat meestal over de elektriciteitsproductie van verschillende maanden. Het is mogelijk dat de bandingfactor intussen werd aangepast.

Hoe wordt het aantal groenestroomcertificaten dan berekend?

De elektriciteitsproductie wordt verdeeld over de verschillende maanden tussen deze en de vorige meterstand. Daarbij houden we rekening met de spreiding van de opbrengst van zonnepanelen over de seizoenen en het effectieve aantal uren zonneschijn. De opbrengst per maand wordt dan omgezet naar groenestroomcertificaten, rekening houdend met de bandingfactor die voor die maand van toepassing was.
Een geactualiseerde bandingfactor treedt in werking vanaf 1 maand na publicatie van het evaluatierapport van het Vlaams EnergieAgentschap. Als de bandingfactor in de loop van een maand geactualiseerd wordt, wordt de maandopbrengst verdeeld op basis van het aantal dagen om de correcte bandingfactoren te kunnen toepassen.

Voor een overzicht van de bandingfactoren kan u terecht op de website van het VEA (Vlaams Energieagentschap).

Wat met installaties groter dan 10 kW?

Voor zonnepanelen groter dan 10 kW rapporteert de netbeheerder de opgewekte hoeveelheid elektriciteit per maand aan VREG. Een nieuwe bandingfactor kan ook in de loop van een maand van kracht worden. De opbrengst wordt dan verdeeld op basis van het aantal dagen en de correcte bandingfactoren worden toegepast.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700