Belpower Q&A

Opheffing vergunning elektriciteitsleverancier Belpower - Veelgestelde vragen

1. Waarom heeft de VREG de vergunning van Belpower opgeheven?
2. Wat betekent dit concreet voor u als klant?
3. Hoe moet het nu verder met Belpower?
4. Waarom mag Belpower nog wel in Wallonië en Brussel elektriciteit leveren?
5. Ik betaalde al mijn voorschotten aan Belpower. Wat als ik een tegoed heb? Kan ik dat terugvorderen?
6. Ik betaalde geen voorschotten aan Belpower want ik kreeg geen facturen. Moet ik nu nog betalen?
7. Ik heb een vraag over mijn voorschotfactuur of eindafrekening? Waar kan ik terecht?
8. Van wie krijg ik nu mijn elektriciteit?
9. Naar wie schakel ik best over voor mijn elektriciteit?
10. Val ik nu zonder stroom en/of verwarming nu Belpower geen vergunning meer heeft?
11. Tot hoe lang kan ik nog een factuur krijgen van Belpower?
12. Zijn er nog leveranciers die in slechte papieren zitten?
13. Ik vind het antwoord op mijn vraag niet in deze FAQ. Wat kan ik doen?

1. Waarom heeft de VREG de vergunning van Belpower opgeheven?
Wij oordelen dat de elektriciteitsleverancier Belpower niet meer voldoet aan de voorwaarden om elektriciteit te leveren op het Vlaamse distributienet. Belpower heeft al geruime tijd financiële problemen. Dit had onder meer te maken met aanhoudende problemen om facturen voor hun klanten op te maken.

2. Wat betekent dit concreet voor u als klant?
De opheffing van de leveringsvergunning verandert nu niets aan de levering. Belpower mag nog altijd leveren in Vlaanderen en dit op basis van een bepaling in de wetgeving. Belpower heeft immers nog altijd een vergunning in Wallonië en Brussel en mag daarom ook leveren in Vlaanderen. U kan kiezen, klant blijven bij Belpower of een andere leverancier kiezen (zie vraag 9).

3. Hoe moet het nu verder met Belpower?
Belpower zet de levering verder op basis van hun leveringsvergunning in een ander gewest in België. Dit is zo voorzien in het Energiedecreet, de wetgeving op de Vlaamse energiemarkt, en dit als omzetting van een Europese richtlijn.

Nu we de leveringsvergunning van Belpower hebben ingetrokken, volgen we niet verder op of Belpower aan de Vlaamse voorwaarden voor energielevering voldoet. Uiteraard volgen wij de situatie en activiteiten van Belpower op de Vlaamse markt wel nog verder op.

4. Waarom mag Belpower nog wel in Wallonië en Brussel elektriciteit leveren?
De regulatoren in Wallonië en Brussel oordelen onafhankelijk over de leveringsvergunningen in hun gewest. Zij hebben op dit moment dus niet geoordeeld dat Belpower in hun gewest niet meer aan alle verplichtingen voldoet voor een leveringsvergunning. Het is perfect mogelijk dat Belpower wel aan alle verplichtingen voldoet in hun gewest, of dat zij andere criteria gebruiken voor de beoordeling. De VREG kan zich hierover niet uitspreken.

5. Ik betaalde al mijn voorschotten aan Belpower. Wat als ik een tegoed heb? Kan ik dat terugvorderen?
Ja, Belpower is (nog altijd) verplicht om een eindafrekening op te maken.

6. Ik betaalde geen voorschotten aan Belpower want ik kreeg geen facturen. Moet ik nu nog betalen?
Nee. U moet nooit betalen als u geen factuur krijgt. Hou er wel rekening mee dat deze facturen alsnog kunnen komen.

Als u wel al facturen kreeg, maar die niet betaalde, kan Belpower deze invorderen. Voor het niet of laattijdig betalen van facturen kunnen bijkomende kosten worden aangerekend. Als u vermoedt dat de voorschotten samen hoger zullen zijn dan het bedrag dat u terug zal krijgen, kan u wel contact opnemen met Belpower om een andere betalingsafspraak te vragen. Vraag altijd een schriftelijke bevestiging van de afspraak via e-mail of per brief.

7. Ik heb een vraag over mijn voorschotfactuur of eindafrekening? Waar kan ik terecht?
Vragen over uw factuur stelt u best rechtstreeks aan Belpower zelf. De VREG heeft geen inzage in de systemen van Belpower. Een klacht over uw factuur dient u eerst in bij Belpower. Krijgt u geen antwoord of een antwoord waarmee u niet akkoord gaat, dan kan u klacht indienen bij de Ombudsdienst voor Energie via www.ombudsmanenergie.be

8. Van wie krijg ik nu mijn elektriciteit?

  • Bent u niet recent van leverancier veranderd? Belpower zet de levering voort. U kan zoals elke afnemer altijd van leverancier veranderen zonder verbrekingsvergoeding.
  • Bent u recent van leverancier veranderd? Dan zal deze nieuwe leverancier aan u elektriciteit leveren. U moet de overstap correct afhandelen en wordt verder beleverd door uw nieuwe leverancier.

9. Naar wie schakel ik best over voor mijn elektriciteit?
U kiest vrij uw energieleverancier. Doe de V-test van de VREG: gezinnen en KMO’s kunnen de contracten van alle leveranciers vergelijken via de V-test. Vermeld altijd duidelijk aan uw nieuwe leverancier welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam duidelijk in de eerste kolom van de resultatentabellen van de V-test.

Hebt u zonnepanelen? Een overstap naar een andere leverancier kan effect hebben op uw opgebouwde stroomproductie.

10. Val ik nu zonder stroom en/of verwarming nu Belpower geen vergunning meer heeft?
U valt zeker niet zonder elektriciteit, ook niet als u elektrisch verwarmt. Belpower levert nu verder in Vlaanderen op basis van zijn leveringsvergunning in een ander gewest in België. Dit is zo voorzien in het Energiedecreet, de wetgeving op de Vlaamse energiemarkt. Nu we de leveringsvergunning van Belpower hebben ingetrokken, volgen we niet verder op of Belpower aan de Vlaamse voorwaarden voor energielevering voldoet. Uiteraard volgen wij de situatie en activiteiten van Belpower op de Vlaamse markt wel nog verder op.

U heeft wel altijd de mogelijkheid om van elektriciteitsleverancier te veranderen. Ook dat kan er nooit voor zorgen dat u zonder elektriciteit valt. Doe de V-test van de VREG: gezinnen en KMO’s kunnen de contracten van alle leveranciers vergelijken via de V-test. Vermeld altijd duidelijk aan uw nieuwe leverancier welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam duidelijk in de eerste kolom van de resultatentabellen van de V-test.

11. Tot hoe lang kan ik nog een factuur krijgen van Belpower?
Een energieleverancier is verplicht om u 6 weken nadat hij de meetgegevens van de distributienetbeheerder ontvangt  een afrekening op te sturen. Belpower heeft dit voor een heel aantal klanten niet kunnen doen. U heeft echter wel energie gebruikt voor deze periode. Wij raden u dus aan een eventuele afrekeningsfactuur altijd te betalen om bijkomende kosten te vermijden. Als u echter nog voorschotfacturen betaalde na de afrekeningsfactuur en daarvoor nog geen nieuwe factuur kreeg, wacht u best op deze afrekening. Daarnaast kan elke energieleverancier naar aanleiding van het achteraf aanpassen van meetgegevens nog correctiefacturen uitsturen.

12. Zijn er nog leveranciers die in slechte papieren zitten?
De VREG volgt de leveranciers in Vlaanderen op, maar kan nooit met 100% zekerheid voorspellen welke leverancier het financieel moeilijk zou kunnen krijgen. Wij ontvingen geen signalen dat er op dit moment andere leveranciers in moeilijkheden zijn.

13. Ik vind het antwoord op mijn vraag niet in deze FAQ. Wat kan ik doen?
Bel naar het gratis nummer 1700 (elke werkdag van 9-19u). Kies 3 Andere vraag.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700