Bedrag minimumsteun vanaf 2013

Wanneer ontvangt u een groenestroomcertificaat?

Voor zonnepanelen geplaatst vanaf 2013 is meer dan 1.000 kWh geproduceerde elektriciteit nodig voor één groenestroomcertificaat. Hoeveel kWh recht geeft op één certificaat is afhankelijk van de zogenaamde “bandingfactor”.
Deze factor geeft weer welk aandeel van een certificaat u ontvangt per 1.000 kWh elektriciteitsproductie. Is de bandingfactor bijvoorbeeld gelijk aan 0,23, dan hebt u 1.000 kWh/0,23 = 4.348 kWh elektriciteitsproductie nodig voor één groenestroomcertificaat.

Overzicht van de goedgekeurde bandingfactoren

Opgelet: u hebt geen recht op groenestroomcertificaten als u zonnepanelen plaatst om te voldoen aan de EPB-eisen op een nieuw gebouw of op een gebouw dat ingrijpend verbouwd wordt en waarvan de aanvraag of melding voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend is in 2014 of later. Voor scholen en kantoren van een publieke organisatie geldt deze maatregel sinds 2013.

Halfjaarlijkse actualisering van de bandingfactor voor bestaande installaties

De bandingfactoren worden berekend door het Vlaams EnergieAgentschap. Zij volgen halfjaarlijks de elektriciteitsprijzen op. De bandingfactor wordt aangepast om een continu rendement op uw investering te verzekeren.

Meer informatie over de berekening van de bandingfactoren vindt u op www.energiesparen.be/groenestroomcertificaten.

Welke minimumsteun krijgt u?

De minimumsteun sinds 2013 is 93 euro per groenestroomcertificaat. Hoeveel kWh daarmee overeenstemt, is moeilijk te zeggen omdat de bandingfactoren halfjaarlijks kunnen aangepast worden.
Er worden geen gedeeltelijke certificaten uitgereikt. Er zal dus pas 93 euro worden uitbetaald zodra uw zonnepanelen een volledig certificaat hebben opgewekt.
U ontvangt gedurende 15 jaar groenestroomcertificaten en de netbeheerder betaalt de minimumsteun van 93 euro per certificaat 15 jaar lang.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700