Algemene informatie

Voordat u zonnepanelen plaatst, kan u zich best goed informeren

Zonnepanelen zetten licht om in elektriciteit die u meteen kunt gebruiken.
De groenste én de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruikt. Probeer daarom eerst overbodig elektriciteitsverbruik te vermijden.
Meer informatie over de kostprijs van zonnepanelen vindt u bij het Vlaams Energieagentschap.
U hebt geen stedenbouwkundige vergunning nodig om zonnepanelen te plaatsen, tenzij het uitdrukkelijk verboden is omdat uw woning tot beschermd erfgoed behoort bijvoorbeeld.
Zonnepanelen worden in Vlaanderen op verschillende manieren financieel ondersteund.
Via www.energiesparen.be/installateur kan u een installateur in uw buurt zoeken.
Als u zonnepanelen plaatst op uw woning en u hebt recht op certificaten (dus plaatsing voor 14 juni 2015), moet u voldoen aan de isolatievoorwaarde.
Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen moet elke nieuwbouw (of ermee gelijkgesteld) woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen.
Om water te verwarmen in een zonneboiler worden zonnecollectoren gebruikt, een andere techniek dan zonnepanelen.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700