Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Meterstanden doorgeven

Per 1.000 kWh elektriciteit die uw zonnepanelen produceren, krijgt u 1 groenestroomcertificaat. Het maakt niet uit of u de opgewekte elektriciteit zelf verbruikt of op het net injecteert.

U moet de VREG dus op de hoogte houden van de elektriciteitsproductie van uw zonnepanelen. Eigenaars van zonnepanelen met een maximaal AC-vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW, moeten zelf hun meterstand doorgeven aan de VREG. Voor grotere installaties rapporteert de netbeheerder maandelijks aan de VREG.